Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webových stránkách www.balonkovedelo.com, jejichž provozovatelem je Ing. Roman Jabůrek, IČ: 00743071, DIČ: CZ9011101330

2. Objednávka a uzavření smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím formuláře na těchto stránkách, telefonické objednávky a objednávky podané elektronickou (e-mail) či písemnou formou jsou považovány za závazné.
 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Je-li dodací adresa odlišná od fakturační, je nutno uvést obě adresy.
 • Před objednávkou jednoho z balíčků se nejdříve ujistěte, že je tento termín volný - 736 237 353, info@balonkovedelo.com

3. Způsob platby a doprava

Balónky jsou vždy baleny v papírové krabici. Zákazník je povinen před převzetím zboží zkontrolovat neporušenost obalu. Při jakémkoliv poškození zboží vzniklém při přepravě je nutno bezodkladně sepsat reklamační protokol s přepravní společností.

Zboží je dodáváno balíkovou službou PPL-Professional parcel logistic a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce. Dále je možnost osobního odběru zboží v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 248/2 - DK Metropol. Poštovné a balné neúčtujeme při nákupu za více než 4000,-Kč/bez DPH.

 • Cena platby dobírkou je 40,-Kč vč.DPH.
 • Cena platby předem nebo při osobním odběru na pobočce Senovážné náměstí 148/2 - DK Metropol je zdarma
 • Cena balného a poštovného 99,- Kč vč.DPH.

Zboží Vám doručí společnost PPL – informace, všeobecné podmínky a sledování zásilek na www.ppl.cz

4. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Daňový doklad je vždy součástí zásilky.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává, výrazným způsobem se změnila jeho prodejní cena, nebo není dlouhodobě skladem. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.)
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu předem nebo finanční zálohu u atypického zboží nebo zboží na objednávku, které je např. zadávané k výrobě. Tato záloha nebo platba je nevratná.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.
 • „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

5. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno a telefonní číslo – dodací adresa je platná pouze zadaná v objednávce, nelze adresu měnit např. podle hodiny doručení.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
 • v případě opětovného zaslání zásilky po jejím včasném nepřevzetí jsou kupujícím hrazeny prodávajícímu náklady spojené s odesláním objednávky v plné výši (poštovné).
 • v případě nepřevzetí objednávky – zásilky na dobírku nebo objednávky s doručením rozvozem je stanoveno penále 400,-Kč na úhradu nutných nákladů, které prodávajícímu vznikly neodebráním objednávky, splatné do 14-ti kalendářních dnů od vrácení zásilky.
 • v případě nepřevzetí objednávky zboží – zakázkové výroby potisku nebo dekorace, které je zadáno k výrobě, je kupujícím hrazena prodávajícímu plná cena zboží.
 • u tohoto zboží Vás kontaktujeme předem telefonicky nebo e-mailem pro potvrzení doby dodání a potvrzení objednávky s uvedením této skutečnosti, nebo požadavkem platby či zálohy předem.
 • lhůta pro převzetí objednávky – zásilky je 7 kalendářních včetně
 • Kupující je povinen si zásilku prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen odmítnout převzetí zásilky a neprodleně informovat prodávajícího o těchto závadách písemně nebo e-mailem. V oznámení musí být přesný popis závady a opis (kopie) reklamačního protokolu.

6. Storno objednávky

Prodávající má možnost zrušit objednávku pokud kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje, nedodrží podmínky objednávky, jestliže zboží se již nevyrábí či nedodává, či pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a kupující změnu ceny neakceptuje. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

7. Vrácení zboží

Kupující má právo dle paragrafu 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez nutnosti uvádění důvodu takového odstoupení, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. V případě takovéhoto odstoupení se postupuje následovně:

 • Doručíte nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, včetně prodejního dokladu, záručního listu, českého návodu a veškerého dodaného příslušenství ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží na adresu : Senovážné náměstí 148/2 - DK Metropol, České Budějovice, 37001
 • Při zaslání zboží je rozhodující datum odeslání. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude dobírka převzata.
 • Zboží vraťte nejlépe v původním, kompletním a nepoškozeném obalu. Pokud je obal součástí výrobku nebo charakter výrobku požaduje zachovat obalový materiál např. skupinové balení balónků, je obal požadován při vrácení zboží v nedotčené podobě.
 • Peníze Vám vrátíme nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Pokud hodnota nového výrobku byla použitím snížena, podle par. 458 odst. 1 občanského zákoníku bude odečtena od vrácené částky za zboží částka, o kterou byla snížena hodnota nového výrobku.

8. Odpovědnost za vady

 • Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Adresa pro uplatnění reklamací je: Senovážné náměstí 148/2 - DK Metropol, České Budějovice, 37011.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.