Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webových stránkách www.balonkovedelo.com, jejichž provozovatelem je Ing. Roman Jabůrek, IČ: 00743071, DIČ: CZ9011101330

2. Objednávka a uzavření smlouvy

3. Způsob platby a doprava

Balónky jsou vždy baleny v papírové krabici. Zákazník je povinen před převzetím zboží zkontrolovat neporušenost obalu. Při jakémkoliv poškození zboží vzniklém při přepravě je nutno bezodkladně sepsat reklamační protokol s přepravní společností.

Zboží je dodáváno balíkovou službou PPL-Professional parcel logistic a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce. Dále je možnost osobního odběru zboží v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 248/2 - DK Metropol. Poštovné a balné neúčtujeme při nákupu za více než 4000,-Kč/bez DPH.

Zboží Vám doručí společnost PPL – informace, všeobecné podmínky a sledování zásilek na www.ppl.cz

4. Práva a povinnosti prodávajícího

5. Práva a povinnosti kupujícího

6. Storno objednávky

Prodávající má možnost zrušit objednávku pokud kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje, nedodrží podmínky objednávky, jestliže zboží se již nevyrábí či nedodává, či pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a kupující změnu ceny neakceptuje. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

7. Vrácení zboží

Kupující má právo dle paragrafu 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez nutnosti uvádění důvodu takového odstoupení, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. V případě takovéhoto odstoupení se postupuje následovně:

8. Odpovědnost za vady

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.