Certifikáty

Všechny nafukovací balónky a příslušenství, které dodáváme, jsou zdravotně nezávadné a splňují platné normy a směrnice, závazné v členských státech EU.

Všechny dodávané nafukovací balónky, splňují novou Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček, která vstoupila v platnost 20. července 2011. Splňují také veškeré bezpečnostní limity chemického složení, včetně koncentrace prchavých nitrosaminových substancí a nitrosovatelných látek.

Naše nafukovací balónky splňují koncesní podmínky registrační značky Bezpečné hračky, jejímž vlastníkem je Italian Institute for Toy Safety.